Ochrana osobních údajů

Prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů při používání webových stránek BILLA GUSTO ACADEMY

Společnost BILLA, spol. s r.o. (dále jako “BILLA”) je potěšena Vaší návštěvou jejích webových stránek. Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a o účelech, pro jaké jsou informace zpracovávány.

Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, budou zpracovávány striktně důvěrným způsobem, v souladu s platnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů a podle tohoto Prohlášení.

Vzhledem k tomu, že změny zákonů nebo našich vnitřních předpisů mohou vést ke změnám našich postupů při ochraně osobních údajů, žádáme Vás, abyste pravidelně sledovali naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 1 Správce a rozsah

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (“GDPR”) je:

 • společnost BILLA, spol. s r.o.
 • IČ: 006 85 976
 • Sídlo: Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ: 251 01
 • Telefonní číslo: 800 153 976 E-mail: info@billa.cz
 • Webové stránky: www.billa.cz

DSK (právní koordinátor)
SSCM (BILLA bonus club)
SSCM (personální oddělení)

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se použije na zpracování Vašich osobních údajů na webových stránkách BILLA GUSTO ACADEMY. Na webových stránkách BILLA GUSTO ACADEMY si můžete stáhnout také mobilní aplikaci BILLA, na kterou se vztahuje Prohlášení o ochraně osobních údajů dostupné na stránkách www.billa.cz.

§ 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem společnosti BILLA je a lze jej kontaktovat na adrese:

 • Dr. Karsten Kinast
 • Hohenzollernring 54
 • D-50672 Köln
 • Telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
 • email: gdpr@billa.cz

§ 3 Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi jsou například Vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webových stránkách. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přenést na Vaši osobu např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (jako je např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos dat) vždy vyžaduje zákonný důvod nebo Váš souhlas.

Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel zpracování a nebudou žádné zákonem stanovené důvody k uchování takových údajů.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro poskytování určitých nabídek, naleznete níže informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.

BILLA zpracovává Vaše osobní údaje vždy v souladu se zásadami zpracování osobních údajů dle GDPR. 

§ 4 Zpracování dat

1. Webové stránky

a) Rozsah a účel zpracování

Osobní údaje našich uživatelů zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a našeho obsahu služeb. Při používání našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

 • IP adresa Vašeho počítače
 • Datum a čas přístupu
 • Název a adresa URL načteného souboru
 • Síť, ze které přistupujete (odkaz URL)
 • Prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu.

Tyto údaje budou námi zpracovány pro následující účely:

 • Obecná administrativa
 • Analýza návštěvnosti
 • Zajištění plynulého připojení k naší webové stránce
 • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek

b) Právní základ
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst.1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování je nezbytné pro účely poskytování našich služeb a slouží tudíž k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti.

c) Vymazání dat a doba ukládání dat
Osobní údaje jsou odstraněny nebo blokovány, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon.

2. Newsletter

a) Rozsah a účel zpracování
Na  webových stránkách BILLA GUSTO ACADEMY máte možnost se přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru. Newsletter informuje o aktuálních nabídkách společnosti BILLA, zdravém životním stylu,
chutných receptech, vzrušujících specialitách a obsahuje další obchodní sdělení. Povinným údajem pro registraci je Vaše e-mailová adresa. Nepovinným údajem je Vaše jméno a příjmení, které případně použijeme pouze k oslovení.

Pokud nechcete, abychom použili Vaše údaje, nezaškrtněte příslušné pole na formuláři, na základě kterého souhlasíte s poskytnutím Vašich osobních údajů pro účely zasílání newsletteru.

b) Právní základ
Zpracování Vašich osobních údajů (viz § 4 bod 2a) pro newsletter je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR:

Pokud jste se zaregistroval k odběru newsletteru, dal jste následující prohlášení o souhlasu:
Přečetl jsem si a porozuměl jsem prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které jsem za účelem zasílání newsletterů poskytl BILLA, v souladu s prohlášením.
Ano, chtěl bych se přihlásit k odběru BILLA newsletteru a být pravidelně informován o atraktivních nabídkách. Souhlas s odběrem newsletteru mohu kdykoliv a bez udání důvodů odvolat odhlášením z odběru v rámci každého newsletteru s účinkem do budoucnosti.

c) Doba uchování
Vaše emailová adresa bude uložena tak dlouho, dokud budete přihlášeni k newsletteru. Po ukončení odběru bude Vaše e-mailová adresa vymazána. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.

3. Kontaktní formulář

a) Rozsah a účel zpracování

Chcete-li nás kontaktovat, použijte kontaktní formulář. K vyplnění kontaktního formuláře potřebujeme následující informace:

 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Zpráva

Další informace jako adresa, telefonní číslo nebo fax, konkrétní prodejna, číslo BILLA karty a oblast dotazu mohou být poskytnuty, ale nejsou povinným údajem. Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k zaslání požadovaného informačního materiálu. V případě potřeby budou informace, které nám poskytnete, předány oddělení odpovědnému za Vaši žádost. V případě, že nechcete, aby v rámci vyřizování Vaši žádosti byly Vaše osobní údaje předány Vaší prodejně BILLA, máte možnost informovat nás o tom a Vaše údaje budou předány pouze centrálnímu oddělení BILLA pro péče o zákazníky. V takovém případě předáme požadavek Vaší BILLA prodejně v anonymizované podobě. Poskytnuté údaje jsou předávány prostřednictvím zabezpečeného https / SSL připojení. Vaše údaje budou odstraněny ve lhůtě 90 dnů po dokončení zpracování, pokud není vyžadováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, poskytování a interní kontroly poskytování služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování.

b) Právní základ

Zpracování dat popsaných výše (viz § 4 bod 3.a.) za účelem navázání kontaktu se provádí dobrovolně v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR prohlášením o udělení souhlasu, které zní: Přečetl jsem si a porozuměl jsem prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které jsem za účelem kontaktování BILLA přes kontaktní formulář poskytl BILLA, v souladu s prohlášením. Poskytnutím mých údajů a kliknutím na tlačítko “ODESLAT” vyslovuji svůj souhlas s použitím mé e-mailové adresy pro odpověď na moji žádost. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
shromážděných v průběhu vyřizování mé žádosti mohu kdykoliv odvolat.

V některých případech může být nutné, abychom Vaše osobní údaje poskytnuté v rámci zaslání a vyřizování žádosti zpracovávali i za účelem ochrany oprávněných zájmů BILLA v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR, např. za účelem kontroly vyřizování reklamací nebo jiných stížností. 

c) Doba uchování

Jakmile žádost, kterou jste podali, byla vyřešena a Vaše příslušné připomínky byly vyřešeny, osobní údaje zpracované kontaktním formulářem budou vymazány. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

§ 5 Zprostředkování třetí straně

K zasílání newsletterů používáme zpracovatele MarketUP s.r.o., IČO: 25850504, se sídlem Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, který zpracovává Vaše osobní údaje pouze v našem zastoupení a podle našich pokynů. Zůstáváme odpovědní za ochranu Vašeho soukromí.

Krom toho Vaše osobní údaje předáme třetím osobám pouze tehdy, pokud:

 • Jste dali výslovný souhlas v souladu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR
 • Je to právně přípustné a nezbytné pro splnění smluvního vztahu s Vámi na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Je to právně přípustné a nezbytné pro splnění zákonné povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Předání je v souladu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nezbytně nutné pro uplatnění nebo ochranu oprávněných zájmů BILLA kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody, vyžadující ochranu osobních údajů.

 § 6 Cookies

a) Rozsah a účel zpracování

V některých oblastech webové stránky používáme tzv. cookies, díky kterým rozpoznáváme preference návštěvníků webových stránek a přizpůsobujeme vzhled a dostupnost našich webových stránek. Cookies usnadňují přehlednost stránek, napomáhají k uživatelské přívětivosti a identifikují zvláště oblíbené oblasti našich stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevném disku uživatele. Umožňují ukládání informací po určitou dobu a usnadňují identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookies. Dále používáme tzv. session cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby Vás informoval o umístění cookies. Tím se pro Vás stanou cookies přehlednější. Důležité: Pokud zcela vyloučíte používání cookies, pravděpodobně Vám nebude umožněno využívat některé funkce a možnosti našich webových stránek. Na našich webových stránkách používáme následujících pět kategorií cookies:

 • nezbytné cookies
 • performance cookies
 • functionality / personalization cookies
 • transient cookies
 • targeting cookies


Na našich webových stránkách se používají různé typy souborů cookies, jejichž typ a funkce jsou vysvětleny následovně:

b) Kategorie souborů Cookies

Naprosto nezbytné cookies: Tyto soubory jsou nezbytně nutné pro využívání našich internetových stránek (např. při přístupu k oblastem chráněným Vámi zvoleným heslem). Bez těchto souborů Vám nemůžeme poskytnout určité služby, které požadujete. Soubory cookies používáme k jednoznačné identifikaci registrovaných uživatelů během jejich používání webových stránek a při návratu na stránky.

Performance cookies: Shromažďuje informace o tom, jak návštěvníci stránky používají, jaké stránky navštěvují nejčastěji a zda se na webech dostávají chybové zprávy. Výkonné soubory neshromažďují data, která by mohla být použita pro identifikaci návštěvníků. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto souborů jsou anonymní a slouží výhradně ke zlepšení funkčnosti a servisu webových stránek. Na základě toho generujeme statistiky o využívání našich webových stránek a sledujeme efektivnost reklamních kampaní.

Functionality / personalization cookies: Tyto soubory umožňují webům si zapamatovat předchozí informace návštěvníka (např. uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh) aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené navštěvníkovi. Webová stránka Vám může nabídnout aktuální informace o Vašem trhu tím, že uloží vaší aktuální polohu souborů cookies. Dále tyto cookies slouží k zachování nastavení, které na webu vytváříte (např. font písma, velikost písma nebo další uživatelská nastavení). Používají se také k poskytování služeb, o které jste zažádali, jako je např. sledování videí. Tyto soubory nemohou sledovat činnost prohlížeče na jiných webových stránkách. Neshromažďují o Vás žádné informace, které by mohly být použity pro reklamní účely, a nemohou sledovat Vaši aktivitu mimo našich webových stránek. Používáme proto tyto cookies, abychom Vás poznali při příští návštěvě našeho webu a přizpůsobili obsah stránek a uložení Vašich nastavení (např. preferovaný trh).

Transient cookies: Na našich webových stránkách se používají transient cookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umožňuje shromažďovat ID Vaší relace, která Vám umožní přiřadit různé žádosti prohlížeče do běžné relace a umožní nám rozpoznat Vaše koncové zařízení během pozdějších návštěv na webových stránkách.

Targeting cookies: Tyto cookies se používají k přizpůsobení reklamy Vám a Vašim zájmům mnohem konkrétněji. Také slouží k omezení počtu zobrazených reklam, měření efektivity reklamní kampaně a porozumění chování uživatelů po zobrazení reklamy. Targeting cookies jsou obvykle umístěny na stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webových stránek. Návštěvou stránek předáváte tuto aktivitu např. reklamním společnostem, které jsou často spojeny s funkčností webových stránek poskytovaných touto společností. Tyto soubory používáme k propojení sociálních sítí a našich webových stránek, které pak mohou použít informace o Vaší návštěvě k přizpůsobení inzerce na jiných webových stránkách a poskytnout reklamní sítě, které na základě Vašeho chování do budoucna vytváří přesnou reklamu, která Vás bude zajímat.

c) Právní základ

Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je Vámi poskytnutý souhlas s používáním souborů cookies na základě odkazu (“cookies banner”), který Vám poskytujeme na webových stránkách v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

d) Doba uchování

Jakmile data uložená v souborech cookies již nejsou pro výše popsané účely nutná, budou tyto in-formace vymazány. Další uchování dat se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

e) Nastavení prohlížeče

Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby cookies přijímala. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby přijímal pouze určité cookies nebo žádné cookies. Rádi bychom však poukázali na to, že pokud omezíte funkčnost souborů cookies, docílíte tím omezení funkčnosti našich webových stránek.

Můžete také použít nastavení prohlížeče k odstranění cookies, které jsou již v prohlížeči uloženy. Dále je možné nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval před uložením cookies. Jelikož se různé prohlížeče mohou v příslušných funkcích lišit, použijte pro nastavení možností příslušnou nabídku nápovědy prohlížeče.

Níže uvádíme postup, jak vymazat Cookies na nejběžněji používaných internetových prohlížečích:

Google Chrome: Na liště prohlížeče vyberte nabídku Chrome. Vyberte Nástroje. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení. V okně, které se zobrazí, vyberte Soubory cookie a jiná data webů a pluginů a Obrázky a soubory v mezipaměti. V nabídce v horní části okna vyberte od počátku věků, aby byla smazána všechna data. Zvolte Vymazat údaje o prohlížení.

Internet Explorer 8 a vyšší: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Bezpečnost“. Poté klikněte na „Odstranit historii prohlížení“, kde vyberte příslušné soubory a klikněte na „Odstranit“. Pokud chcete prohlížet stránky vždy bez ukládání cookies, klikněte na „Bezpečnost“, a zvolte „Procházení se službou InPri-vate“. Máte-li starší verzi Internet Explorer, navštivte stránky Microsoft a nainstalujte si nejnovější verzi.

Mozzila Firefox: V nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti“ (nebo „Upravit | Předvolby“ v Linuxu). V sekci „Soukromí“, na panelu Cookies zvolte „Zobrazit cookies“. Odstraňte veškeré cookies tlačítkem „Odstranit veškeré cookies“, nebo Vámi zvolené tlačítkem „Odstranit cookies“.

Safari: V nabídce zvolte „Preferences“. Klikněte na „Security“, a poté „Show cookies“. Stisknutím tlačítka „Remove“ odstraníte Vámi vybrané cookies.

Opera: V nabídce „Nastavení“ zvolte „Vymazat soukromá data“. V Podrobných volbách vyberte „Smazat dočasné cookies“ a „Smazat veškeré cookies“. Cookies smažete kliknutím na „Smazat“.

Android Browser: V nabídce „Menu“ klikněte na „Více“. Pokračujte na „Nastavení“, kde vyberte „Vymazat veškerá data cookies“ a vymažte je kliknutím na „OK“.

Opera Mini: V nabídce „Menu“ klikněte na „Nastavení“. Následně klikněte na „Soukromí“ a „Vymazat cookies“.

Pokud byste chtěli ucelený přehled o přístupu třetích stran do Vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme Vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy. 

§ 7 Nástroje pro analýzu a sledování

Používáme analytické nástroje k trvalému zajištění optimalizace stránek a zlepšení uživatelské orientace v rámci našich webových stránek. S pomocí sledovacích opatření lze také vytvářet statistiky a zaznamenávat využití našich webových stránek návštěvníky a dále rozvíjet online nabídku pro Vás s pomocí získaných poznatků.

Na základě toho je používání analytických nástrojů popsaných níže odůvodněno v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Následující popis nástrojů analýz také zobrazuje příslušné účely zpracování a dotčené osobní údaje.

Níže uvedené analytické nástroje také používáme za účelem remarketingu. Právní základ pro zpracování osobních údajů je v tomto případě Vámi poskytnutý souhlas na základě odkazu (“remarketing banner”), který Vám poskytujeme na webových stránkách v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jakmile odvoláte svůj souhlas s tímto zpracováním nebo data uložená za účelem remarketingu již nejsou pro výše popsané účely nutná, budou tyto informace vymazány. Další uchování dat se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

Za účelem remarketingu webové stránky BILLA GUSTO ACADEMY používají následující nástroje:

 • Google Analytics,
 • Google Tag Manager, 
 • Google Ads, 
 • Seznam Sklik,
 • Facebook, 
 • Google Doubleclick, 
 • Adform, 
 • Data Sentics

§ 8 Plug-Ins

1. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest

Naše webové stránky mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí "Facebook" (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) and “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány příslušné službě a propojeny s příslušnou službou návštěvníka.

Společnost BILLA neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. Abychom zabránili přenosu dat poskytovatelům služeb v USA bez vědomí uživatele, použili jsme na našem webu tzv. řešení Shariff. To má za následek, že příslušné sociální pluginy jsou zpočátku integrovány pouze jako grafika na webových stránkách. Tyto grafiky obsahují odkaz na webovou stránku příslušného poskytovatele pluginu. Pouze po kliknutí na některou z grafik budete přesměrováni na službu příslušného poskytovatele. Toto řešení zajišťuje, že osobní údaje nejsou automaticky předávány poskytovatelům příslušných sociálních modulů při návštěvě našich webových stránek. Kliknete-li na jednu z grafik sociálních pluginů, mohou být data přenášena příslušnému poskytovateli služeb a uložena tam. Pokud nekliknete na libovolnou grafiku, nedochází k přenosu dat mezi Vámi a příslušným poskytovatelem sociálního pluginu.

Po kliknutí na sociální plugin dostane příslušný poskytovatel služeb informace, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že není třeba mít u příslušné služby uživatelský účet, ani tam nemusíte být přihlášeni. Pokud však již máte při své návštěvě našeho webu uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a jste již přihlášeni k tomuto účtu, data shromážděna sociálním pluginem jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele služeb, musíte se před svým kliknutím na některý ze sociálních modulů odhlásit.

Společnost BILLA nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nejsme si vědomi rozsahu, účelu ani doby uchování příslušného sběru údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že je třeba předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se zařízení, jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies.

Rozsah a účel shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i další zpracování a využití Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušné služby. Zde získáte také informace o příslušných právech na ochranu dat a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA https://en-gb.facebook.com/policy.php
b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
d) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA https://policies.google.com/privacy?hl=en=de
e) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

§ 9 Hypertextové odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností, které naopak mohou obsahovat odkazy na naše webové stránky. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

 

§ 10 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vztahují se na Vás tato práva:

 • Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu.
 • Podle článku 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní, pokud my již tyto údaje nepotřebujeme a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů z důvodu nutnosti jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.
 • Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jiné-mu správci.
 • Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna.

Výše uvedená práva můžete uplatnit kontaktováním společnosti BILLA na adrese: gdpr@billa.cz nebo BILLA, spol. s r.o., Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ: 251 01.

 • Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

§ 11 Právo k námitkám

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte (jak již bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.

Vaše námitky zašlete prosím na: 
gdpr@billa.cz

§ 13 Zabezpečení dat a bezpečnostní opatření

Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technické a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.

Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.