Zásady používání souborů cookies

Prostřednictvím našich Zásad používání souborů cookies, které jsou součástí Prohlášení BILLA o ochraně osobních údajů („Prohlášení“), bychom vás rádi informovali o tom, co cookies jsou a jaké cookies na našich webových stránkách používáme. Obsahem tohoto dokumentu jsou informace o tom, jak společnost BILLA používá, ukládá a chrání osobní údaje shromážděné na internetu, informace o vašich právech a způsobu jejich uplatnění.

Doporučujeme, abyste se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů seznámili. Vezměte, prosím, také na vědomí, že jejich znění jsme nuceni přizpůsobovat změnám v legislativě nebo v našich interních předpisech. Aktuální znění Prohlášení, jejichž součástí jsou i Zásady používání souborů cookies, si lze však kdykoliv stáhnout, uložit a vytisknout.

§1 Co jsou to cookies

Cookies jsou malé soubory, které při návštěvě naší webové stránky odešleme do prohlížeče vašeho koncového zařízení, kde se ukládají. Některé funkce našich webových stránek nejsou bez nezbytných cookies podporovány. Oproti tomu jiné druhy cookies souborů nám umožňují provádět různé typy analýz. Dokáží například rozpoznat prohlížeč, který při opakované návštěvě našich webových stránek používáte, a shromažďují z něj různé informace, jež nám následně předají. S pomocí cookies jsme schopni neustále zlepšovat nabízené služby a naše webové stránky uživatelsky zefektivňovat, protože soubory cookies pomáhají našim webovým stránkám porozumět, jak je naši zákazníci užívají (např. prostřednictvím preferovaných nastavení a ostatních předvoleb). Pokud podobné informace zpracovávají i třetí subjekty, získávají je přímo prostřednictvím vašeho prohlížeče. Cookies nedokáží spustit žádný program, neobsahují viry a nemohou způsobit ani žádné jiné poškození vašeho koncového zařízení.

1. Vlastní cookies

Tak zvané vlastní cookies (neboli cookies první strany/doménové cookies/lokální) jsou ukládány námi, společností Billa na naší doméně.

2. Cookies třetích stran

Cookies třetích stran jsou datové soubory zapsané v textové podobě, které se ukládají v prohlížeči nebo zařízení uživatele při návštěvě webové stránky. Na rozdíl od vlastních cookies jsou tyto údaje přístupné také externímu poskytovateli příslušných cookies, pod jehož doménou jsou uloženy. Cookies třetích stran nám umožňují vás oslovit například s pro vás ideální nabídkou produktů na webu třetí strany nebo identifikovat jednotlivé navštívené weby.

3. Dočasné cookies

Naše webové stránky používají dočasné cookies, které se automaticky vymažou v okamžiku, kdy se prohlížeč zavře. Tento typ cookies nám umožňuje identifikovat vaši relaci a přiřadit takto různé požadavky vašeho prohlížeče k jedné společné relaci. Tyto údaje používáme například pro rychlejší načítání webové stránky anebo k ukládání dočasných údajů, které se mohou po uzavření smazat.

4. Trvalé Cookies

Na našich webových stránkách používáme také trvalé cookies, které se ukládají na delší dobu. Doba jejich životnosti se liší dle jednotlivých cookies. Trvalé cookies můžete vymazat manuálně v nastavení vašeho webového prohlížeče.

§ 2 Kategorie souborů cookies

1. Nezbytně nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné z technických důvodů a jsou pro používání našich webových stránek a jejich funkce klíčové. Tento typ cookies souborů umožňuje bezpečné a správné používání našich webových stránek. Nezbytně nutné cookies jsou vždy aktivní.

2. Statistické (související s výkonem webových stránek)

Tyto cookies umožňují analyzovat způsob používání našich webových stránek, a tím zlepšovat jejich výkon a funkčnost. Shromážděné informace nám poskytují přehled o tom, které stránky jsou nejčastěji navštěvovány a zda se na nich nevyskytují chybové zprávy. Tento druh cookies souborů nám dále umožňuje zapamatovat si vámi zvolené preference, což v některých případech zvýší rychlost našeho webu a naši schopnost vyhovět vašim požadavkům.

3. Marketingové soubory cookies

Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat různé druhy nabídek na našich a i na jiných vámi navštěvovaných webových stránkách ve vašich zařízeních, a to v závislosti na vaší online aktivitě a profilu vašich zájmů. Prostřednictvím těchto cookies lze zaznamenávat vaši aktivitu i na internetu a uchovávat ji po delší dobu. Marketingové cookies používáme například pro propojení vašich údajů se sociálními sítěmi, které je následně využívají k personalizaci vám zobrazované reklamy. Dále slouží pro vyhodnocení, jak se v čase vracíte, odkud přicházíte, či zda jste u nás již v minulosti nakoupili. V některých případech mohou tyto cookies obsahovat vaše osobní údaje (např. IP adresu, informace o konkrétních vámi navštívených webových stránkách, či další informace, které se mohou vztahovat k Vašim zájmům). Tyto cookies slouží pro sběr neanonymních dat a zahrnují měření shora uvedených ukazatelů. I když obvykle data pro účely analýz agregujeme, v určitých případech můžeme sbírat konkrétní informace o vám zobrazeném obsahu nebo vašich činnostech. Díky tomu máme úplný obraz o aktivitách na našich webových stránkách. V případě, že povolíte užívání cookies tohoto druhu, mohou být shromážděné informace přeneseny mimo Evropský hospodářský prostor, (viz. Zásady ochrany osobních údajů), a to zejména do USA. Je možné, že další zpracování přenášených dat (např. analýza jejich využití) je prováděno výhradně pro potřeby třetí strany. Jakémukoli neoprávněnému zpracování či přenosu vašich dat ze strany externího poskytovatele tak nemůžeme zabránit.

Konkrétní použité soubory cookies naleznete v seznamu na konci této stránky.

§ 3 Právní základ užívání cookies

Právním základem pro používání nezbytných cookies je náš oprávněný zájem ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. 1 věty první písm. f) GDPR a ke smazání veškerých osobní údajů dojde neprodleně poté, co přestanou sloužit svému účelu nebo skončí jejich platnost. V případě, že soubory cookies nejsou pro poskytování našich webových stránek nezbytně nutné, např. statistické nebo marketingové cookies, potřebujeme k jejich užití váš souhlas. Pokud jste s užíváním takových souborů cookies souhlasili kliknutím na oznámení zobrazené na našich webových stránkách (tzv. „Cookie Lišta“), vztahuje se na zpracování vašich údajů článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V okamžiku, kdy takto shromážděná data nebudou k plnění výše uvedeného účelu nezbytná, přestanou se používat. Doba uložení přenesených dat může být prodloužena jen v případě, že to vyžaduje či umožňuje příslušný právní předpis. Délku trvání platnosti jednotlivých cookies naleznete ve svém prohlížeči.

§ 4 Nastavení vašeho prohlížeče

Používání cookies můžete spravovat dále uvedeným způsobem nebo přímo prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče.

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení užívání souborů cookies automaticky povoluje, ale svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal pouze určité typy souborů cookies nebo je nepřijímal vůbec. Prostřednictvím nastavení prohlížeče lze již uložené soubory cookies smazat, případně lze vyhledat dobu jejich platnosti. V nastavení vašeho internetového prohlížeče je možné také zadat požadavek, aby vás prohlížeč před uložením souborů cookies na tuto skutečnost upozornil. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé funkce internetových prohlížečů liší, vyhledejte, prosím, v případě komplikací s nastavením konkrétního prohlížeče jeho nabídku nápovědy.

Chcete-li mít o všech přístupech Třetích stran (externích poskytovatelů) ve vašem internetovém prohlížeči podrobný přehled, doporučujeme vám nainstalovat si k tomu určené rozšíření.

§ 5 Odmítnutí Cookies

V případě, že odmítnete používání cookies, které jsme oprávněni užívat jen s vaším souhlasem, nastavení se uloží pro všechny budoucí relace. Deaktivace ukládání cookies prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče může vést k omezené funkčnosti našeho webu. Pokud budete chtít odstranit již uložené cookies z dřívějších relací můžete tak učinit prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče.

§ 6 Správa nastavení Cookies

Pokud jste s používáním souborů cookies na našich webových stránkách vyslovili svůj souhlas, můžete své nastavení samozřejmě kdykoli později změnit, a to kliknutím na odkaz „Správa nastavení souborů cookies“ v patičce webových stránek nebo na odkazu níže.